Dan Andersson

Dan Andersson 1888-04-06 – 1920-09-16 var autodidakt och räknas till arbetarförfattarna. Som fjortonåring utvandrade han ensam till USA där han arbetade hos en farbror. Dan Andersson fann dock att förhållandena i Amerika inte var mycket bättre än i Sverige och återvände hem efter ett halvår. Hans dikter lever lever fortfarande kvar bland annat som texter till en rad sånger som gjorts av en rad kända artister.

Dan Andersson – Kolvaktarens visor

978-91-7497-000-5 (9789174970005)

Dan Anderssons dikter lever än idag och Kolvaktarens visor utkom 1915, hans andra bok efter Kolarhistorier 1914. Boken består av sex berättelser, som inte har något inbördes sammanhang. Gemensamt är dock den fattigdom och det hårda arbete som präglade mångas liv vid den tiden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *